تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای جردن، خیابان شهنواز، ساختمان گلستان، واحد B9